skip to Main Content

De praktijkverpleegkundige heeft een eigen spreekuur onder supervisie van de huisarts.

Zij controleert en behandelt patiënten met chronische aandoening(en) en geeft adviezen. Zij houdt spreekuur voor mensen met diabetes mellitus type II, mensen met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop (o.a. mensen met hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte) en COPD. Eventueel gaat zij op huisbezoek.

Mail Coby
Back To Top