skip to Main Content

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen?

Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Bel of mail onze assistente

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Huisbezoek na ziekenhuisopname is niet standaard. Indien u daar behoefte aan heeft kunt u dat kenbaar maken bij de assistente.

Telefonisch spreekuur

Belt u naar de praktijk en vraagt u om een telefonisch consult dan belt de huisarts u tussen 13.00 en 13.30 uur terug.

Back To Top